Enbata

  • Bezeroa / Partikularra
  • Urtea / 2020
  • Azalera / 74m²
  • Kokapena / Donostia
  • Argazkiak / Bade interiorismo

Etxebizitza honen eraberritze integrala burutu da, bertako distribuzioa ia bere osotasunean mantenduz. Aldaketa txiki batzuekin, ibilbideak eta gelen arteko loturak hobetu dira erosotasun eta funtzionalitatea areagotuz. Argiztapenean harreta berezia jarri da, etxebizitza iparralderuntz begira dagoenez argitasun handiagoa lortzeko.